This site uses cookies. Please click here for more information.

De kwaliteit van uw cleanroomkraan, begint bij de kwaliteit van ons proces

Door: Marc Heijnen, Quality and Supply Chain Engineer

 

Bij Cleanroom Cranes ontwerpen en bouwen we cleanroomkranen van topkwaliteit, die voldoen aan de geldende normen voor uw cleanroom en aan de wet- en regelgeving in uw branche. Dit begint bij de kwaliteit van ons eigen interne proces.

 

Als organisatie wilt u erop kunnen vertrouwen dat uw cleanroomkraan voldoet aan de eisen die er in uw branche en voor uw specifieke cleanroom gelden. Of u nu in de food-, semiconductor- of farmaceutische industrie opereert: bij Cleanroom Cranes bent u hier zeker van. Hiervoor hebben we namelijk alle expertise in huis. En sturen we continu op de kwaliteit van ons ontwerp- en productieproces.

 

Kritisch naar processen kijken
Als Quality en Supply Chain Engineer zorg ik ervoor dat de kwaliteit aan de voorkant van het proces wordt geborgd én dat we deze waar mogelijk optimaliseren. Hiervoor heb ik in de eerste plaats veel contact met collega’s. We kijken kritisch naar onze processen en bepalen op welke punten deze beter, efficiënter en slimmer kunnen.

 

Registreren en optimaliseren
Zo registreer ik alle kansen om die kwaliteit te verbeteren. Voor de registratie én snelle afhandeling van deze ‘kwaliteitsissues’ heb ik een proces opgesteld. Hierin neem ik de toeleveranciers en de interne organisatie mee, zodat zij dit proces ook volgen. Hieruit kan ik onder meer de toeleveranciers beoordelen op kwaliteit van de geleverde delen. Het kwaliteitsproces uit zich in kwalitatief betere onderdelen waarbij zich in het gunstigste geval ook een prijsreductie kan voordoen.

 

Snelle oplossingen
Vanuit de geregistreerde punten zorg ik samen met de toeleveranciers of onze interne organisatie voor snelle, gerichte oplossingen. Zodat eventuele impact op doorlooptijden en de klant tot een minimum wordt beperkt. En door de kwaliteitsissues te borgen voorkomen we herhaling zoveel mogelijk. Het borgen maakt dan ook belangrijk deel uit van het proces dat ik hiervoor heb ingericht.

 

Kortere doorlooptijden
Tegelijkertijd ontdekken wij met onze registraties ook patronen in onze eigen werkwijze. Dit stelt ons in staat om deze te optimaliseren. Zo zien we bijvoorbeeld of we bepaalde stappen in een proces efficiënter kunnen doen. Dit betaalt zich voor u uiteindelijk terug in een kortere doorlooptijd.

 

Kwaliteit waarborgen
Om de kwaliteit te waarborgen en zeker te weten dat de kraan op álle vlakken aan de normen en wet- en regelgeving voldoet, controleer ik ook altijd of de geleverde componenten en onderdelen van onze toeleveranciers inderdaad aan de kwaliteitseisen voldoen. We laten niets aan het toeval over. Zo bent u er zeker van dat uw cleanroomkraam stipt volgens afspraak wordt geïnstalleerd.


Over Marc Heijnen
Marc Heijnen startte in 2019 als Quality en Supply Chain Engineer bij Cleanroom Cranes. Hier ziet hij toe op de kwaliteit van het interne proces. Zijn missie: de interne processen continu verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de cleanroomkranen. Hij houdt collega’s én toeleveranciers scherp. En schuwt er niet voor om kritisch te zijn. Dit betaalt zich uit in maximale leverbetrouwbaarheid, snellere doorlooptijden en kwalitatieve cleanroomkranen die altijd 100% voldoen aan de geldende normen voor uw cleanroom.